מדבקות נייר 50/25מ"מ, 2 מדבקות לרוחב, כמות בגליל 4,000 מדבקות.