מדבקות נייר בגליל 100/100מ"מ, כמות בגליל 500 מדבקות.