מדבקות נייר 31/33/3מ"מ, 3 מדבקות לרוחב, כמות בגליל 5,000 מדבקות.