תוכנת עיצוב מדבקות וברקוד מקצועית Bartender 2022, מתממשקת לבסיסי נתונים EXCEL, TXT עבודה מול מערכת הפעלה Windows10/11, עובדת עם כול מדפסות מדבקות הקיימות בארץ כולל מדפסות לייזר והזרקת דיו משרדיות. המחיר באתר הוא לרישיון בלבד ללא התקנה ותמיכה. המחיר כולל שנה אחריות ותמיכה מחברת Seagull Scientific ניתן להוריד את התוכנה ל 30 יום ניסיוןבחר גרסת ברטנדר: *

פרטים נוספים


 Seagull Scientific BarTender Edition 2022

BarTender® technical specifications

These specifications apply to the latest version of BarTender. 

System requirements and compatibility

OPERATING SYSTEM

Windows 10 and 11

Windows Server 2022, 2019 and 2016

64-bit (x64) editions

An active internet connection may be required if Windows updates are required.

HARD DISK AND MEMORY (MINIMUM)

Below are the minimum system requirements to install and run BarTender. Please ensure your desired installation system meets or exceeds the specifications below. Recommended system specifications will vary based on the specific details of each project.

Complete BarTender Suite utilization (64-bit)

Memory:  8 GB RAM

Hard drive:  20 GB (to allow sufficient space for logs)

DISPLAY RESOLUTION

1024 x 768 (Minimum)

1920 x 1080 or better (Recommended)

.NET FRAMEWORK

.NET Framework 4.7.2 or later version is required

The BarTender installer will automatically install all required .NET Framework components

An active internet connection may be required to update .NET framework 

DATABASE

BarTender System Database, Librarian, History Explorer, and Reprint Console require Microsoft SQL Server 2012 or higher (Express or Full edition).

Microsoft SQL Server 2019 Express is included with the BarTender suite.

Language support


International editions can switch the user interface on demand between 21 languages: Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Portuguese (European & Brazilian), Polish, Russian, Spanish, Swedish, Thai and Turkish.

Barcode support


BarTender includes over 400 preformatted, ready-to-use barcode components based on 105 barcode symbologies and more than a dozen barcode standards. It also includes a large number of sample compliance label designs.

Licensing


BarTender is licensed via an Application License and Printer License. BarTender Starter Edition supports a maximum of three (3) Printer Licenses. BarTender Professional, Automation and Enterprise Editions do not limit the number of Printer licenses. Available printers can be connected to a local computer or located anywhere on a LAN or WAN network. All BarTender Editions support an unlimited number of users.