מדבקות ואלום 30/30/3מ"מ, 3 מדבקות לרוחב, כמות 6,000 מדבקות בגליל, כמות מינימום להזמנה 10 גלילים