מדבקות ואלום 100/70מ"מ, כמות 500 מדבקות בגליל, מתאים להדבקה על חבילות שילוח אריזות ומוצרים.